Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
YILDIZELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
Malmüdürü V. : Sinan ÇIRAK

Telefon:(346) 751 25 02
:(346) 751 25 24
:(346) 751 21 55
Faks:(346) 751 21 55
Sivas Defterdarlığı © 2017