Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Saymanlık Müdürü : Mehmet UZAN

Tel:(346) 258 00 62

Servis:(346) 258 00 21
Sivas Defterdarlığı © 2017