Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
SİTE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi Dairesi Müdürü : Nazik AKSAK ÇELİK

Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı : Yılmaz KÜLEN

Santral:(346) 221 33 11 - 223 57 90 - 223 63 75

Özlük:1100--Sicil:1105--Süreksiz:1109--İcra:1113
Bilgi İşlem:1101--Vergilendirme:1106--Süreksiz:1110
Tarama:1103--Vergilendirme:1107--Muhasebe:1111
Evrak:1104--Vergilendirme:1108--Vezne:1112
Sivas Defterdarlığı © 2017