Bilgi Edinme İletişim Galeri Anasayfa
SIVAS
23 Mart 2017 Perşembe
Site Sayacı
IP No : 54.157.239.93
Online : 43
TOPLAM : 433.778
 
HAFTANIN ETİK SLOGANI

Kamu görevlilerinin çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranması etik davranış ilkelerinin bir gereğidir.

Kaynakların kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınmak etik davranış ilkelerinin gereğidir.

Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe oluşturan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmak etik davranış ilkelerine aykırıdır.

Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde halkın gündelik yaşamını kolaylaştırmayı, halkın memnuniyetini artırmayı ve verilen hizmetin kalitesini artırmayı hedeflerler.

 

Katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirliği esas alarak kamu hizmetlerini yerine getirmek etik davranış ilkelerinin bir gereğidir.

Hizmet sunduğumuz gerçek veya tüzel kişilerin hediye ve diğer ikramlarını kabul etmek etik davranış ilkelerine aykırıdır.

Üstlerimize, meslektaşlarımıza, astlarımıza, diğer personel ile sunulan hizmetlerden yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranarak gerekli ilgiyi göstermek etik davranış ilkelerinin bir gereğidir.

Yetkilerin adil, dürüst ve tarafsız bir şekilde kullanılması etik davranış ilkelerinin gereğidir.

Hizmet sunduğumuz paydaşlarımıza saygılı, hoşgörülü ve adil davranmak etik davranış ilkelerinin gereğidir.

Dahilerin yüzde biri hüner, yüzde doksan dokuzu da terdir. (Thomas Edison)

Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır. (Tagore)

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. (Montaigne)

Allah’ım, senden sabır, afiyet ve güzel ahlak isterim . (Hadis-i Şerif)

En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir. (Hz. Ali)

Zeki insan problemi çözen, bilge insan ise önleyendir.  (Albert EİNSTEİN)

Gönül almayı bilmeyene, yürek emanet edilmez...! (Hz. Mevlana)

Bilgi insanı şüpheden, İyilik acı çekmekten, Kararlı olmak korkudan kurtarır. (Konfüçyus)

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. (Mustafa Kemal ATATÜRK)


Öfkeli bir insan daima zehirle doludur. (Konfüçyus)

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme,

Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.  (Yunus EMRE)


Sağlam fikirlerden kuvvetli hareketler doğar. (Shakespeare)

Dünyada insana yardım eden şey, tesadüf değil, azim ve sebattır. (Samuel Smiles)

Yeryüzüne iyi muamele et. O babanızın malı değil, onu çocuklarınızdan ödünç aldınız. (Kızılderili Sözü)

İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzeltmemiz gerekir. (Hz. Ömer)

İlim Çin de dahi olsa arayıp bulunuz. (Hz. Muhammed)

Bir araya gelmek başlangıçtır. Bir arada durabilmek ilerlemedir. Birlikte çalışmak başarıdır. (Henry Ford)

Eğer bir insan, hem çalışkan hem akıllı ise takdir et; çalışkan fakat akıllı değil ise dikkat et; akıllı fakat tembel ise ikaz et; hem akılsız hem tembel ise terk et.(Hacı Bektaş Veli)


Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. (Cicero)

En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir.  (Hz. Ali)

Konuşma sanatını bilen adam, düşündüklerinin hepsini söylemez, fakat söylediklerini düşünür de söyler.  (Aristo)

Boş bir çuvalın dik durması zordur. (Benjamin FRANKLİN)

Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir. (John Christian) 

 

 

 

 

 

 
Sivas Defterdarlığı Sitesi Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site en iyi İnternet Explorer 9+ , Firefox , Chrome , Opera ve Safari tarayıcılarda Görüntülenir