Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
ŞARKIŞLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi Dairesi Müdür V. : Cumali AKTAŞ

Telefon:(346) 512 15 37
:(346) 512 17 35
:(346) 512 17 34
Faks:(346) 512 16 33
Sivas Defterdarlığı © 2017