Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
;(Fatih Kanunnamesi)
ŞARKIŞLA MALMÜDÜRLÜĞÜ
Malmüdürü : Mehmet ARSLAN

Telefon:(346) 512 13 34
:(346) 512 17 36
Faks:(346) 512 16 54
Sivas Defterdarlığı © 2017