Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Müdürü : Hasan EREN

Personel Müdür Yardımcısı : Özlem GÜNGÖR - 1003

Santral:(346) 221 33 11 - 223 57 90 - 223 63 75

Müdür Yardımcısı:1003
Servis:1500 - 1501 - 1503 - 1504 - 1505
Mutemet:1502
Sivil Savunma Amiri:1400
Genel Evrak:1350
Yemekhane:1700
Sivas Defterdarlığı © 2017