Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Muhasebe Müdürü : Ahmet Duran GÖREN

Santral:(346) 221 33 11 - 223 57 90 - 223 63 75

Sekreter:1012---Emanet-İcra Servisi:1304---Maaş Servisi:1305
Maaş Servisi:1305---Maaş Servisi:1306---Maaş Servisi:1307
Maaş Servisi:1308---Tedavi Servisi:1309---Vezne Servisi:1310
Banka-Çek Servisi:1311---Taşınır Servisi:1312---Taşınır Servisi:1313
Sivas Defterdarlığı © 2017