Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Milli Emlak Müdürü : Cemal İŞÇİ

Milli Emlak Müdür Yardımcısı : Özmen SEVİM - 1005
Milli Emlak Müdür Yardımcısı : Suat BERKİL - 1005

Santral:(346) 221 33 11 - 223 57 90 - 223 63 75

Servis:1600---Servis:1604
:1601:1605
:1602:1606
:1603:1607
Sivas Defterdarlığı © 2017