Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
KALE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi Dairesi Müdürü : Durmuş Ali DARICI

Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı : Baki GÖKSU - 1011
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı : Sema BOZ - 1010
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı : Dursun TEK - 1450

Santral:(346) 221 33 11 - 223 57 90 - 223 63 75

Özlük:1200--Süreksiz:1206--Evrak:1210--Veraset:1217
Vergilendirme:1203--Muhasebe:1207--Tarama:1211
Vergilendirme:1204--Vezne:1208--Bilgi İşlem:1212
Vergilendirme:1205--İcra:1209--İhtilaflı İşler:1215
Sivas Defterdarlığı © 2017