Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
İLETİŞİM
SİVAS DEFTERDARLIĞI
İNÖNÜ CADDESİ 50. YIL SİTESİ
TELEFON : (346) 223 57 90
: (346) 221 33 11
: (346) 223 63 75
: (346) 223 57 99
FAKS : (346) 221 80 50
elektronik posta : sivasdef@maliye.gov.tr
internet adresi : www.sivasdefterdarligi.gov.tr

Sivas Defterdarlığı © 2017