Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
GEMEREK MALMÜDÜRLÜĞÜ
Malmüdürü : Erkan NERKIZ

Telefon:(346) 614 10 21
:(346) 614 13 31
:(346) 614 15 61
Faks:(346) 614 24 47
Sivas Defterdarlığı © 2017