Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
Gelir Müdür V. : Salih ÖZCANDAR

Santral:(346) 221 33 11 - 223 57 90 - 223 63 75

Servis:1461
:1462
Sivas Defterdarlığı © 2017